• Alle leveringen met een factuurbedrag vanaf € 900,00 excl.BTW worden franco uw werk geleverd in Nederland ( vaste land ).
 • Voor leveringen tot een factuurbedrag van € 900,00 wordt een toeslag berekend voor klein order en vrachttoeslag , deze toeslag wordt altijd op de offerte en opdrachtbevestiging vermeld.
 • Tenzij anders met u besproken worden de (meter)kasten met toebehoren altijd gelost met uw hulp, direct naast de vrachtauto. Tegen vergoeding van de kosten kan ook met zelflosser worden geleverd.

Levertijden:

 • Alle leveringen geschieden in overleg met u, voor de standaard meterkasten type MK geldt in principe een levertijd van ca. 3 weken d.w.z. dat als u op woensdag besteld de meterkasten de in de 3e volle week na bestelling worden geleverd.
 • Alle andere (meter) kasten worden geleverd volgens een met u overeengekomen leveringsschema, zorg dus steeds tijdig voor een leveringsschema!

Voorwaarden:

 • Op alle met u overeengekomen leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht, een afschrift van deze voorwaarden zenden wij u indien gewenst kosteloos toe.

Prijzen:

 • Alle door ons genoemde prijzen in de offertes en opdrachtbevestigingen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW ), de omzetbelasting wordt altijd door ons aan u berekend.

Betalingen:

 • Voor al onze leveringen geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum netto.

Bonnensysteem:

 • Een door u gehanteerd bonnensysteem voor geleverde goederen zal door ons zo goed als mogelijk worden opgevolgd, echter indien deze bonnen niet gelijktijdig met onze vrachtbon door de uitvoerder worden meegeleverd, geldt de datum van aflevering op onze vrachtbon, voor de facturering en betalingstermijn.

Garantieverklaring

Alle te vervaardigen en af te leveren (meter)kasten voldoen aan de door Meka Meterkasten B.V. aangewezen kwaliteitseisen.

Op alle genoemde materialen, onderdelen van door haar vervaardigde (meter)kasten, geeft Meka Meterkasten B.V. 5 jaar garantie.

Met name op het goed functioneren van hang- en sluitwerk en voor kromtrekken van beweegbare delen tijdens de garantieperiode geldt in dit verband:

a. Kromming loodrecht op het deurvlak gemeten mag maximaal 10 mm zijn
b. Scheluwte van een deur gemeten in gesloten toestand mag maximaal 10 mm zijn.

De garantietermijn gaat in op het moment dat wij uw getekende vrachtbrief hebben ontvangen.

De garantie behelst uitsluitend het herleveren van materialen, montage valt niet onder deze garantie.

Buiten de garantie vallen:

 1. Gebreken en/of schade ontstaan ten gevolge van oneigenlijk gebruik van de meterkast
 2. Gebreken en/of schade ontstaan ten gevolge van vochtige omstandigheden, onjuiste montage c.q. belasting door omringende constructie
 3. Gebreken en daaruit voortvloeiende schaden, die redelijkerwijs reeds bij inspectie bij de aflevering van de producten door de afnemer direct geconstateerd hadden behoren te worden en telefonisch niet zijn gemeld aan Meka Meterkasten B.V.
 4. Schaden die het gevolg zijn van water (vocht), brand, inbraak, overstroming, molest en storm.